MarketingBrokers

Projektledelse med terriersind

Transparente Priser

Afhængig af opgavens art og størrelse kan der indhentes op til tre tilbud. I proceduren indgår der fra MarketingBrokers side
også en analyse af tilbuddene og en anbefaling.

MarketingBrokers sammensætter alene eller i samråd med kunden den arbejdsgruppe og de underleverandører,
der skal gennemføre projektet og/eller produktionen. Vores samarbejdspartnere er typisk små virksomheder med ydmyg beliggenhed,
så der betales aldrig for dyre adresser, stort personale, madordninger, wellness-ordninger, golfferier osv. 

Det står naturligvis kunden frit for, om MarketingBrokers skal påtage sig formidlingen af alle elementerne i projektet eller
kun dele af det samlede projekt. MarketingBrokers fakturerer efter timeforbrug, og fakturering fra underleverandører sker ved
større opgaver direkte til kunden og altid uden avancepålæg.
Til gengæld påtager kunden sig det endelige økonomiske og juridiske ansvar for produktionens gennemførelse.

Vi giver gerne et time- og prisestimat på en opgave. Og vi deltager gerne i et uforpligende møde og drøfter nye ideer.